Epoksi Yapıştırıcı Nedir?

Bir epoksi yapıştırıcının etkinliği düşünüldüğünde, onu oluşturan bileşiklerin genel formülasyonunu analiz etmek yararlıdır. Epoksiler, iki başlangıç ​​bileşiği, reçine ve sertleştiriciden oluşan bir karışımın polimerleştirilmesiyle oluşturulur. Reçine belirli bir katalizörle karıştırıldığında kürleme başlar. Kürleme, moleküler zincirlerin kimyasal olarak aktif bölgelerde reaksiyona girerek ekzotermik bir reaksiyonla sonuçlandığı süreçtir. Reçinenin epoksit grupları ile sertleştiricinin (katalizör) bu kombinasyondan ortaya çıkan amin grupları arasındaki kovalent bağlar, polimerin çapraz bağlanmasını sağlar ve böylece epoksinin sertliğini ve mukavemetini belirler.

Epoksi Yapıştırıcı

Kürleme koşullarının sıcaklık ve reçine ve sertleştirici bileşiklerin seçimi ile izlenmesi, mekanik mukavemet özelliklerinin ve termal, elektriksel ve kimyasal direncin değişmesine izin verir. Bu nedenle epoksi yapıştırıcılar, çok çeşitli farklı uygulamalara ve çalışma koşullarına uyacak şekilde geliştirilmiştir.

Epoksi yapıştırıcılar, çok çeşitli malzemelere yapışır ve özellikleri, sistemin spesifik kimyasına ve mevcut çapraz bağlanmanın doğasına bağlıdır. En önemli performans gereksinimlerinden bazıları, olağanüstü kimyasal ve ısı direnci, mükemmel yapışma ve su direnci ile tatmin edici mekanik ve elektriksel yalıtım özelliklerini içerir.

En yaygın kullanılan yapısal tip yapıştırıcı olan epoksi yapıştırıcılar, genellikle tek bileşenli veya iki bileşenli sistemler olarak sunulur . Tek bileşenli epoksi yapıştırıcılar genellikle 250-300 ° F arasındaki sıcaklıklarda, yüksek mukavemetli, metallere mükemmel yapışma ve olağanüstü çevresel ve sert kimyasal dirence sahip bir ürünü oluşturan koşullar altında kürlenir. Aslında bu ürün genellikle kaynak ve perçinlere alternatif olarak kullanılmaktadır .

Tek bileşenli sistemler önceden katalize edilmiş olarak formüle edilmiştir ve iyileştirmek için yalnızca orta derecede ısı gerektirir, bu da verimliliği artırır ve hava sıkışmasından kaynaklanabilecek hatayı önler. Dahası, kürleşme hızı yüksektir – iki bileşenli sistemlerden daha hızlıdır.

İki bileşenli epoksi sistemleri, katalizasyonun ortam sıcaklıklarında meydana gelmesi ve ısı ile hızlandırılabilmesi bakımından farklılık gösterir. Isı eklemek ayrıca, üstün özelliklerle sonuçlanan ek çapraz bağlanmayı da teşvik eder. Çoğu yüzeyi yapıştırmak için iki bileşenli sistemler uygundur. Uzun bir süre boyunca sabit bir ağırlığa veya kuvvete dayanma yeteneklerinin yanı sıra fiziksel ve kimyasal etkilere karşı dirençleri nedeniyle oldukça kararlı olarak kabul edilirler. Ek olarak, uzun bir süre boyunca sabit bir ağırlığa veya kuvvete dayanma konusundaki güçlü yetenekleri ve fiziksel ve kimyasal etkilere karşı mükemmel dirençleri, iki bileşenli epoksileri oldukça kararlı bir ürün haline getirir. 

Son derece çok yönlüdürler ve elektronik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok sektörde yapıştırma, sızdırmazlık, kaplama ve kapsülleme için kullanılabilirler tıbbi cihazlar ve havacılık. Özel formülasyonlar ayrıca alev geciktiricidir, kriyojenik bakımdan kullanılabilir, hızlı kürlenir, yüksek sıcaklığa dayanıklıdır ve daha fazlasıdır.

Call Now ButtonŞİMDİ ARA